Eindhovens Mannenkoor

 

 

http://www.eindhovensmannenkoor.dse.nl/image/obj32geo15pg1p4.jpg

Eindhovens Mannenkoor in de huidige samenstelling

Zingen en gezelligheid, een goede combinatie bij het Eindhovens Mannenkoor

Het koor bestaat al 140 jaar en heeft een 20 tal leden.
Het repertoire bestaat uit: 6 eeuwen mannenkoor muziek: Liefdes-en drinkliederen uit de Renaissance, Duitse romantiek, Franse impressionisten, opera en volksliedjes uit vele landen.

De repetities vinden plaats elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur.
Plaats: het Gemeenschapshuis De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven.
Als u interesse hebt kom dan op maandagavond luisteren en meezingen.
Voor verder informatie stuur een e-mail naar: eindhovensmannenkoor@gmail.com.
Lijkt het u wat? Zing dan gewoon een keer met ons mee!

Optreden die u kunt bezoeken en beluisteren:

Zondagmiddag 13 december. Kerstliederen in de Adventskerk , Camphuysenstraat 3, te Eindhoven
Aanvang om 14.00uur.

Koren festival Toonkunst op zondag 29 mei. Plaats: gemeenschapshuis De Lievendaal.

1. De oprichting 
Nadat het eerste "Eindhovens Mannenkoor", opgericht in 1866, slechts tot 1872 had standgehouden, werd in 1874 het "Eindhovens Mannenkoor" opnieuw opgericht door 9 mannen, waarvan 8 leden van het eerste koor.

2. Een rijk verleden 
In 1890 werd aan het huidige Stratumseind een eigen concertzaal gekocht.
Gevolgd in 1891 door de aankoop van een Engelse tuin voor het geven van openluchtconcerten. In deze tuin stonden een koetshuis(het huidige Stadspaviljoen) en een muziekkiosk(dichtbij de plek van de huidige).
In 1914 breken er moeilijke tijden aan voor het koor. Het leidt tot de verkoop van de Engelse tuin, in 1923 gevolgd door de verkoop van de concertzaal.

http://www.eindhovensmannenkoor.dse.nl/image/obj33geo22pg1p4.jpg                        http://www.eindhovensmannenkoor.dse.nl/image/obj35geo24pg1p4.jpg

 

Ooit de concertzaal van EM                                                                           De buitentuin van EM


3. Predikaat "Koninklijk"
In 1904 ontvangt het koor van Koningin Wilhelmina het predikaat "Koninklijk" vanwege de grote successen op concoursen en de verdiensten voor de mannenkoorzang in Nederland. In 2010 hebben geen aanvraag tot bestendiging van het predikaat gedaan omdat we niet meer konden voldoen aan de gestelde voorwaarden. Sinds 2010 is daardoor het predikaat  uit onze naam verdwenen.

4. Een beroemd verleden 
Onder leiding van Piet Kallenbach, die van 1917 tot 1941 dirigent was, werd het koor vele malen genoemd bij de beste koren van Nederland.
Datzelfde was het geval in de periode 1947 tot 1974, toen het koor onder leiding van dirigent Lo de Rooij regelmatig concertreizen door heel Europa maakte.
In 1960 werd het koor aangewezen als Nederlands vertegenwoordiger op het eerste Europees Koorconcert te Geneve

 

http://www.eindhovensmannenkoor.dse.nl/image/obj31geo17pg1p4.jpg

 

Geneve 1960


5. Contact 

email: eindhovensmannenkoor@gmail.com